Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

ผัดไทยไชยา

 

ท่าฉางและไชยา เป็นอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 2 อำเภออยู่ติดกันและอยู่ด้านเหนือของตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

ใน ย่าน 2 อำเภอนี้จะมีอาหารพื้นบ้านเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กผัดที่ใส่กะทิ คล้ายๆ กับผัดไทย ชาวบ้านเลยเรียกว่า ผัดไทยท่าฉางและผัดไทยไชยา

ถ้าจะตั้งคำถามว่า ใครเป็นต้นตำรับ ของผัดไทยสูตรนี้ ก็อาจจะเกิดศึกระหว่างอำเภอได้ ดังนั้นเราก็ใช้ 2 ชื่อแล้วกัน คือ

ผัดไทยท่าฉาง และ ผัดไทยไชยา

หรือเรียกรวมกันว่า "ผัดไทยสุราษฎร์ธานี"

ซึ่งตรงกับนโยบายของชาวไทยในยุคนี้ "สร้างความสมานฉันท์"